دانلود سریال, دانلود زیرنویس سریال , دانلود سریال های خارجی
دانلود Arrow , دانلود سريال Arrow , دانلود سريال لینک مستقیم Arrow , دانلود رایگان سريال Arrow , دانلود زیرنویس فارسی سريال Arrow , کمان , دانلود سريال کمان , دانلود سريال لینک مستقیم با کیفیت 480p Arrow , arrow ,دانلود Almost Human , دانلود سريال Almost Human , دانلود سريال لینک مستقیم Almost Human , دانلود رایگان سريال Almost Human , دانلود زیرنویس فارسی سريال Almost Human ,دانلود Atlantis , دانلود سريال Atlantis , دانلود سريال لینک مستقیم Atlantis , دانلود رایگان سريال Atlantis , دانلود زیرنویس فارسی سريال Atlantis ,دانلود American Horror Story , دانلود سريال American Horror Story , دانلود سريال لینک مستقیم American Horror Story , دانلود رایگان سريال American Horror Story , دانلود زیرنویس فارسی سريال American Horror Story ,دانلود Believe , دانلود سريال Believe , دانلود سريال لینک مستقیم Believe , دانلود رایگان سريال Believe , دانلود زیرنویس فارسی سريال Believe ,دانلود Bitten , دانلود سريال Bitten , دانلود سريال لینک مستقیم Bitten , دانلود رایگان سريال Bitten , دانلود زیرنویس فارسی سريال Bitten ,دانلود Being Human , دانلود سريال Being Human , دانلود سريال لینک مستقیم Being Human , دانلود رایگان سريال Being Human , دانلود زیرنویس فارسی سريال Being Human ,دانلود Breaking Bad , دانلود سريال Breaking Bad , دانلود سريال لینک مستقیم Breaking Bad , دانلود رایگان سريال Breaking Bad , دانلود زیرنویس فارسی سريال Breaking Bad ,دانلود Dracula , دانلود سريال Dracula , دانلود سريال لینک مستقیم Dracula , دانلود رایگان سريال Dracula , دانلود زیرنویس فارسی سريال Dracula ,دانلود Dexter , دانلود سريال Dexter , دانلود سريال لینک مستقیم Dexter , دانلود رایگان سريال Dexter , دانلود زیرنویس فارسی سريال Dexter ,دانلود Enlisted , دانلود سريال Enlisted , دانلود سريال لینک مستقیم Enlisted , دانلود رایگان سريال Enlisted , دانلود زیرنویس فارسی سريال Enlisted ,دانلود Helix , دانلود سريال Helix , دانلود سريال لینک مستقیم Helix , دانلود رایگان سريال Helix , دانلود زیرنویس فارسی سريال Helix ,دانلود Hawaii Five-0 , دانلود سريال Hawaii Five-0 , دانلود سريال لینک مستقیم Hawaii Five-0 , دانلود رایگان سريال Hawaii Five-0 , دانلود زیرنویس فارسی سريال Hawaii Five-0 ,دانلود Falling Skies , دانلود سريال Falling Skies , دانلود سريال لینک مستقیم Falling Skies , دانلود رایگان سريال Falling Skies , دانلود زیرنویس فارسی سريال Falling Skies ,دانلود From Dusk Till Dawn , دانلود سريال From Dusk Till Dawn , دانلود سريال لینک مستقیم From Dusk Till Dawn , دانلود رایگان سريال From Dusk Till Dawn , دانلود زیرنویس فارسی سريال From Dusk Till Dawn ,دانلود Grimm , دانلود سريال Grimm , دانلود سريال لینک مستقیم Grimm , دانلود رایگان سريال Grimm , دانلود زیرنویس فارسی سريال Grimm ,دانلود Game Of Thrones , دانلود سريال Game Of Thrones , دانلود سريال لینک مستقیم Game Of Thrones , دانلود رایگان سريال Game Of Thrones , دانلود زیرنویس فارسی سريال Game Of Thrones ,دانلود Intelligence , دانلود سريال Intelligence , دانلود سريال لینک مستقیم Intelligence , دانلود رایگان سريال Intelligence , دانلود زیرنویس فارسی سريال Intelligence ,دانلود Lost Girl , دانلود سريال Lost Girl , دانلود سريال لینک مستقیم Lost Girl , دانلود رایگان سريال Lost Girl , دانلود زیرنویس فارسی سريال Lost Girl ,دانلود Marvels Agents Of Shield , دانلود سريال Marvels Agents Of Shield , دانلود سريال لینک مستقیم Marvels Agents Of Shield , دانلود رایگان سريال Marvels Agents Of Shield , دانلود زیرنویس فارسی سريال Marvels Agents Of Shield ,دانلود Nikita , دانلود سريال Nikita , دانلود سريال لینک مستقیم Nikita , دانلود رایگان سريال Nikita , دانلود زیرنویس فارسی سريال Nikita ,دانلود Once Upon a Time , دانلود سريال Once Upon a Time , دانلود سريال لینک مستقیم Once Upon a Time , دانلود رایگان سريال Once Upon a Time , دانلود زیرنویس فارسی سريال Once Upon a Time ,دانلود Person Of Interest , دانلود سريال Person Of Interest , دانلود سريال لینک مستقیم Person Of Interest , دانلود رایگان سريال Person Of Interest , دانلود زیرنویس فارسی سريال Person Of Interest ,دانلود Revolution , دانلود سريال Revolution , دانلود سريال لینک مستقیم Revolution , دانلود رایگان سريال Revolution , دانلود زیرنویس فارسی سريال Revolution ,دانلود Ravenswood , دانلود سريال Ravenswood , دانلود سريال لینک مستقیم Ravenswood , دانلود رایگان سريال Ravenswood , دانلود زیرنویس فارسی سريال Ravenswood ,دانلود regin , دانلود سريال regin , دانلود سريال لینک مستقیم regin , دانلود رایگان سريال regin , دانلود زیرنویس فارسی سريال regin ,دانلود Star Crossed , دانلود سريال Star Crossed , دانلود سريال لینک مستقیم Star Crossed , دانلود رایگان سريال Star Crossed , دانلود زیرنویس فارسی سريال Star Crossed ,دانلود Sleepy Hollow , دانلود سريال Sleepy Hollow , دانلود سريال لینک مستقیم Sleepy Hollow , دانلود رایگان سريال Sleepy Hollow , دانلود زیرنویس فارسی سريال Sleepy Hollow ,دانلود SuperNatural , دانلود سريال SuperNatural , دانلود سريال لینک مستقیم SuperNatural , دانلود رایگان سريال SuperNatural , دانلود زیرنویس فارسی سريال SuperNatural ,دانلود True Blood , دانلود سريال True Blood , دانلود سريال لینک مستقیم True Blood , دانلود رایگان سريال True Blood , دانلود زیرنویس فارسی سريال True Blood ,دانلود Teen Wolf , دانلود سريال Teen Wolf , دانلود سريال لینک مستقیم Teen Wolf , دانلود رایگان سريال Teen Wolf , دانلود زیرنویس فارسی سريال Teen Wolf , گرگینه ی جوان ,دانلود The Musketeers , دانلود سريال The Musketeers , دانلود سريال لینک مستقیم The Musketeers , دانلود رایگان سريال The Musketeers , دانلود زیرنویس فارسی سريال The Musketeers ,دانلود The Vampire Diaries , دانلود سريال The Vampire Diaries , دانلود سريال لینک مستقیم The Vampire Diaries , دانلود رایگان سريال The Vampire Diaries , دانلود زیرنویس فارسی سريال The Vampire Diaries , خاطرات یک خوناشام ,دانلود The Walking Dead , دانلود سريال The Walking Dead , دانلود سريال لینک مستقیم The Walking Dead , دانلود رایگان سريال The Walking Dead , دانلود زیرنویس فارسی سريال The Walking Dead , مردگان متحرک ,دانلود The Originals , دانلود سريال The Originals , دانلود سريال لینک مستقیم The Originals , دانلود رایگان سريال The Originals , دانلود زیرنویس فارسی سريال The Originals ,دانلود The Tomorrow People , دانلود سريال The Tomorrow People , دانلود سريال لینک مستقیم The Tomorrow People , دانلود رایگان سريال The Tomorrow People , دانلود زیرنویس فارسی سريال The Tomorrow People ,دانلود The Big Bang Theory , دانلود سريال The Big Bang Theory , دانلود سريال لینک مستقیم The Big Bang Theory , دانلود رایگان سريال The Big Bang Theory , دانلود زیرنویس فارسی سريال The Big Bang Theory ,دانلود The 100 , دانلود سريال The 100 , دانلود سريال لینک مستقیم The 100 , دانلود رایگان سريال The 100 , دانلود زیرنویس فارسی سريال The 100 ,دانلود Vikings , دانلود سريال Vikings , دانلود سريال لینک مستقیم Vikings , دانلود رایگان سريال Vikings , دانلود زیرنویس فارسی سريال Vikings ,دانلود Witches Of East End , دانلود سريال Witches Of East End , دانلود سريال لینک مستقیم Witches Of East End , دانلود رایگان سريال Witches Of East End , دانلود زیرنویس فارسی سريال Witches Of East End ,


تاریخ: پنج شنبه 14 فروردين 1393برچسب:دانلود Arrow , دانلود سريال Arrow , دانلود سريال لینک مستقیم Arrow , دانلود رایگان سريال Arrow , دانلود زیرنویس فارسی سريال Arrow , کمان , دانلود سريال کمان , دانلود سريال لینک مستقیم با کیفیت 480p Arrow , arrow ,دانلود Almost Human , دانلود سريال Almost Human , دانلود سريال لینک مستقیم Almost Human , دانلود رایگان سريال Almost Human , دانلود زیرنویس فارسی سريال Almost Human ,دانلود Atlantis , دانلود سريال Atlantis , دانلود سريال لینک مستقیم Atlantis , دانلود رایگان سريال Atlantis , دانلود زیرنویس فارسی سريال Atlantis ,دانلود American Horror Story , دانلود سريال American Horror Story , دانلود سريال لینک مستقیم American Horror Story , دانلود رایگان سريال American Horror Story , دانلود زیرنویس فارسی سريال American Horror Story ,دانلود Believe , دانلود سريال Believe , دانلود سريال لینک مستقیم Believe , دانلود رایگان سريال Believe , دانلود زیرنویس فارسی سريال Believe ,دانلود Bitten , دانلود سريال Bitten , دانلود سريال لینک مستقیم Bitten , دانلود رایگان سريال Bitten , دانلود زیرنویس فارسی سريال Bitten ,دانلود Being Human , دانلود سريال Being Human , دانلود سريال لینک مستقیم Being Human , دانلود رایگان سريال Being Human , دانلود زیرنویس فارسی سريال Being Human ,دانلود Breaking Bad , دانلود سريال Breaking Bad , دانلود سريال لینک مستقیم Breaking Bad , دانلود رایگان سريال Breaking Bad , دانلود زیرنویس فارسی سريال Breaking Bad ,دانلود Dracula , دانلود سريال Dracula , دانلود سريال لینک مستقیم Dracula , دانلود رایگان سريال Dracula , دانلود زیرنویس فارسی سريال Dracula ,دانلود Dexter , دانلود سريال Dexter , دانلود سريال لینک مستقیم Dexter , دانلود رایگان سريال Dexter , دانلود زیرنویس فارسی سريال Dexter ,دانلود Enlisted , دانلود سريال Enlisted , دانلود سريال لینک مستقیم Enlisted , دانلود رایگان سريال Enlisted , دانلود زیرنویس فارسی سريال Enlisted ,دانلود Helix , دانلود سريال Helix , دانلود سريال لینک مستقیم Helix , دانلود رایگان سريال Helix , دانلود زیرنویس فارسی سريال Helix ,دانلود Hawaii Five-0 , دانلود سريال Hawaii Five-0 , دانلود سريال لینک مستقیم Hawaii Five-0 , دانلود رایگان سريال Hawaii Five-0 , دانلود زیرنویس فارسی سريال Hawaii Five-0 ,دانلود Falling Skies , دانلود سريال Falling Skies , دانلود سريال لینک مستقیم Falling Skies , دانلود رایگان سريال Falling Skies , دانلود زیرنویس فارسی سريال Falling Skies ,دانلود From Dusk Till Dawn , دانلود سريال From Dusk Till Dawn , دانلود سريال لینک مستقیم From Dusk Till Dawn , دانلود رایگان سريال From Dusk Till Dawn , دانلود زیرنویس فارسی سريال From Dusk Till Dawn ,دانلود Grimm , دانلود سريال Grimm , دانلود سريال لینک مستقیم Grimm , دانلود رایگان سريال Grimm , دانلود زیرنویس فارسی سريال Grimm ,دانلود Game Of Thrones , دانلود سريال Game Of Thrones , دانلود سريال لینک مستقیم Game Of Thrones , دانلود رایگان سريال Game Of Thrones , دانلود زیرنویس فارسی سريال Game Of Thrones ,دانلود Intelligence , دانلود سريال Intelligence , دانلود سريال لینک مستقیم Intelligence , دانلود رایگان سريال Intelligence , دانلود زیرنویس فارسی سريال Intelligence ,دانلود Lost Girl , دانلود سريال Lost Girl , دانلود سريال لینک مستقیم Lost Girl , دانلود رایگان سريال Lost Girl , دانلود زیرنویس فارسی سريال Lost Girl ,دانلود Marvels Agents Of Shield , دانلود سريال Marvels Agents Of Shield , دانلود سريال لینک مستقیم Marvels Agents Of Shield , دانلود رایگان سريال Marvels Agents Of Shield , دانلود زیرنویس فارسی سريال Marvels Agents Of Shield ,دانلود Nikita , دانلود سريال Nikita , دانلود سريال لینک مستقیم Nikita , دانلود رایگان سريال Nikita , دانلود زیرنویس فارسی سريال Nikita ,دانلود Once Upon a Time , دانلود سريال Once Upon a Time , دانلود سريال لینک مستقیم Once Upon a Time , دانلود رایگان سريال Once Upon a Time , دانلود زیرنویس فارسی سريال Once Upon a Time ,دانلود Person Of Interest , دانلود سريال Person Of Interest , دانلود سريال لینک مستقیم Person Of Interest , دانلود رایگان سريال Person Of Interest , دانلود زیرنویس فارسی سريال Person Of Interest ,دانلود Revolution , دانلود سريال Revolution , دانلود سريال لینک مستقیم Revolution , دانلود رایگان سريال Revolution , دانلود زیرنویس فارسی سريال Revolution ,دانلود Ravenswood , دانلود سريال Ravenswood , دانلود سريال لینک مستقیم Ravenswood , دانلود رایگان سريال Ravenswood , دانلود زیرنویس فارسی سريال Ravenswood ,دانلود regin , دانلود سريال regin , دانلود سريال لینک مستقیم regin , دانلود رایگان سريال regin , دانلود زیرنویس فارسی سريال regin ,دانلود Star Crossed , دانلود سريال Star Crossed , دانلود سريال لینک مستقیم Star Crossed , دانلود رایگان سريال Star Crossed , دانلود زیرنویس فارسی سريال Star Crossed ,دانلود Sleepy Hollow , دانلود سريال Sleepy Hollow , دانلود سريال لینک مستقیم Sleepy Hollow , دانلود رایگان سريال Sleepy Hollow , دانلود زیرنویس فارسی سريال Sleepy Hollow ,دانلود SuperNatural , دانلود سريال SuperNatural , دانلود سريال لینک مستقیم SuperNatural , دانلود رایگان سريال SuperNatural , دانلود زیرنویس فارسی سريال SuperNatural ,دانلود True Blood , دانلود سريال True Blood , دانلود سريال لینک مستقیم True Blood , دانلود رایگان سريال True Blood , دانلود زیرنویس فارسی سريال True Blood ,دانلود Teen Wolf , دانلود سريال Teen Wolf , دانلود سريال لینک مستقیم Teen Wolf , دانلود رایگان سريال Teen Wolf , دانلود زیرنویس فارسی سريال Teen Wolf , گرگینه ی جوان ,دانلود The Musketeers , دانلود سريال The Musketeers , دانلود سريال لینک مستقیم The Musketeers , دانلود رایگان سريال The Musketeers , دانلود زیرنویس فارسی سريال The Musketeers ,دانلود The Vampire Diaries , دانلود سريال The Vampire Diaries , دانلود سريال لینک مستقیم The Vampire Diaries , دانلود رایگان سريال The Vampire Diaries , دانلود زیرنویس فارسی سريال The Vampire Diaries , خاطرات یک خوناشام ,دانلود The Walking Dead , دانلود سريال The Walking Dead , دانلود سريال لینک مستقیم The Walking Dead , دانلود رایگان سريال The Walking Dead , دانلود زیرنویس فارسی سريال The Walking Dead , مردگان متحرک ,دانلود The Originals , دانلود سريال The Originals , دانلود سريال لینک مستقیم The Originals , دانلود رایگان سريال The Originals , دانلود زیرنویس فارسی سريال The Originals ,دانلود The Tomorrow People , دانلود سريال The Tomorrow People , دانلود سريال لینک مستقیم The Tomorrow People , دانلود رایگان سريال The Tomorrow People , دانلود زیرنویس فارسی سريال The Tomorrow People ,دانلود The Big Bang Theory , دانلود سريال The Big Bang Theory , دانلود سريال لینک مستقیم The Big Bang Theory , دانلود رایگان سريال The Big Bang Theory , دانلود زیرنویس فارسی سريال The Big Bang Theory ,دانلود The 100 , دانلود سريال The 100 , دانلود سريال لینک مستقیم The 100 , دانلود رایگان سريال The 100 , دانلود زیرنویس فارسی سريال The 100 ,دانلود Vikings , دانلود سريال Vikings , دانلود سريال لینک مستقیم Vikings , دانلود رایگان سريال Vikings , دانلود زیرنویس فارسی سريال Vikings ,دانلود Witches Of East End , دانلود سريال Witches Of East End , دانلود سريال لینک مستقیم Witches Of East End , دانلود رایگان سريال Witches Of East End , دانلود زیرنویس فارسی سريال Witches Of East End ,,
ارسال توسط bahram
ارسال توسط bahram
جدیدترین عکس های بهنوش بختیاری ۹۳

 

Behnooosh Bakhtiarii www Bestpic in 1  عکس های جدید بهنوش بختیاری فروردین ماه ۹۳

 

 ارسال توسط bahram

 

من نمی خواهم که بعد از مــــــــــرگ من افغان کنند

 

دوستان گــــــــــــــــــــریان شوند و دیگران نالان کنند

 

من نمی خواهم کـــــــــــــــــه فرزندان و نزدیکان من

 

ای پــــــدر جان ! ای عمــــــو جان! ای برادر جان کنند

 

من نمی خواهم پی تشییع مـــــــــــــن خویشان من

 

خویش را از کــــــــار وا دارند و ســـــــــــــرگردان کنند

 

مـــــــــــن نمی خواهم پــــــــــــی آمرزش من قاریان

 

با صدای زیـــــــــــر و بم ترتیل الــــــــــــــــرحمن کنند

 

مــــــــــن نمی خواهم خـــــــــدا را گوسفندی بیگناه

 

بهر اطعام عــــــــــــــــزادارن مـــــــــــــــن قربان کنند

 

مــــــــــن نمی خواهم که از اعمال نا هنجار مــــــــن

 

ز ایزد منان در ایــــــــــــــــن ره بخشش و غفران کنند

 

آنچه در تحسین مـــــــــــــن گویند بهتان است و بس

 

مـــــــــــــن نمی خواهم مــــــــــــرا آلودۀ بهتان کنند

 

جان من پاک است و چون جان پاک باشد باک نیست

 

خود اگــــــــــــــر ناپاک تــــــــــــن را طعمۀ نیران کنند

 

در بیابانی کجا از هـــــــــــــــــــــر طرف فرسنگهاست

 

پیکـــــــرمرا بی کفن بی شســـــتشو پنهان کنند
تاریخ: 1 فروردين 1388برچسب:شعری بسیار زیبا و پر مفهوم,
ارسال توسط bahram

درینســـــــــرای بــــی کسی ، کسی به در نمیزند

 

 

بــــــــهدشت پـــــــــــــــــــرملال ما ، پرنده پر نمیزند

 

 

یکیز شــــــــب گـــــــــــرفتگان ، چراغ بر نمی کند

 

 

کســـــــــــــــیبه کوچه سار شب، در سحر نمیزند

 

 

نشـــــــــــستهایم در انتـــــــــظار این غبار بی سوار

 

 

دریغکـــــــــــــز شبی چنـــــین ، سپیده سر نمیزند

 

 

گـــــــــذرگهی اســــت پرستم، که اندرو به غیر غم

 

 

یکــــــــیصلای آشنا، بــــــــــــــــــــه رهگذر نمیزند

 

 

دلخــــــــــــراب من دگـــــــــــــر خراب تر نمی شود

 

 

کــــــــــهخنجر غمت از ایـــــــــــن ، خرابتر نمی زند

 

 

چهچشم پاسخ است از این ، دریچه های بسته ات

 

 

بروکه هیچکس نــــــدا، به گوش کـــــــــــر نمی زند

 

 

نــــــهسایه دارم و نـــــــــه پر، بیفکنندم و سزاست

 

 

اگــــــــــرنه بــــــــــــر درخت تر، کسی تبر نمی زند
تاریخ: 1 فروردين 1388برچسب:شعری بسیار زیبا و پر مفهوم,
ارسال توسط bahram

 

یک شبی مجنون نمـــــازش را شکست

 

 

بی وضـــــــــــــو در کوچه لیلی نشست  

 

 

عشق آن شب مست مستش کرده بود

 

 

فارغ از جام الستش کـــــــــــــــــرده بود

 

 

 

گفت یا رب از چه خوارم کــــــــــــرده ای

 

 

بـــــــــــــــــر صلیب عشق دارم کرده ای

 

 

خسته ام زین عشـــــــق دل خونم مکن

 

 

مــــــــــــــــن که مجنونم تو مجنونم نکن

 

 

مـــــــــــــــــــــرد این بازیچه دیگر نیستم

 

 

این تـــــــــــــو و لیلای تــــــو من نیستم

 

 

گفـــــــــــــت ای دیــــــــوانه لیلایت منم

 

 

در رگت پیــــــــــــــــدا و پنهانــــــت منم

 

 

ســـــــــــــــــــــالها با جور لیلا ساختی

 

 

مـــــــــــــــــــن کنارت بودم و نشناختی   

 

 

عشــــــــــــــــــق لیلی در دلت انداختم

 

 

صــــــــــــد قمار عشـــــــق یکجا باختم

 

 

کــــــــردمت آواره صحــــــــــــــرا ، نشد

 

 

گفتم عاقل میشوی امـــــــــــــــــا نشد

 

 

سوختم در حســـــــــــــــــرت یک یاریت

 

 

غــــــــــــیر لیلا بــــــــــــــر نیامد از لبت

 

 

روز و شـــــــــــــب او را صدا کردی ولی

 

 

دیـــــــدم امشب با منـــــــی گفتم بلی

 

 

مطمئن بـــــــــودم به من ســـــر میزنی

 

 

بر حــــــــــــــــــریم خانه ام در می زنی

 

 

حال ، ایــــــن لیلا که خوارت کـــرده بود

 

 

درس عشقش بـــــــــی قرارت کرده بود

 

 

مـــــــــــــرد راهش باش تا شاهت کنم

 

 

صد چـــــــــو لیلی کشته در راهت کنم

 

 
تاریخ: 1 فروردين 1388برچسب:شعر زیبای لیلی و مجنون,
ارسال توسط bahram
آخرین مطالب

صفحه قبل 1 صفحه بعد

آرشیو مطالب
پيوند هاي روزانه
امکانات جانبی
ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 2
بازدید دیروز : 7
بازدید هفته : 9
بازدید ماه : 220
بازدید کل : 25743
تعداد مطالب : 6
تعداد نظرات : 1
تعداد آنلاین : 1